Beethoven is Black

Once there were blacks wanting to be white.
Now there are whites wanting to be black.
It’s the same secret.

‘Beethoven Was One-Sixteenth Black’
Nadine Gordimer (2007)

Klassieke muziek is onlosmakelijk verbonden met westers imperialisme en ‘white supremacy’. Hoe verhouden musici van kleur zich tot klassieke muziek? Hoe dekoloniseren wij klassieke muziek?

Museum Geelvinck wil met Beethoven = Black het gesprek agenderen over klassieke muziek vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie.

Ludwig van Beethoven, door Joseph Willibord Mähler (1778-1860), Wenen, 1815 (coll. Wien Museum)

Beethoven was black?

In 1907 poneerde de Afro-Engelse componist Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) als eerste het idee, dat Beethoven ook Afrikaanse voorouders zou hebben. Sindsdien duikt deze theorie opvallend vaak weer op. Is dit ‘black-washing’?

Met ‘Beethoven is Black’ leggen wij de vinger op de ambiguïteit, die, vanuit het gezichtspunt van diversiteit en inclusie, inherent is aan klassieke muziek: kan je klassieke muziek als universele creatieve waarde wel los zien van haar historische context?

In het bijzonder richten wij ons op Beethoven, de man en zijn werk in het perspectief van zijn tijd en zijn huidige betekenis. In 2020-2021 wordt zijn 250e geboortejaar gevierd. Beethoven was niet alleen een revolutionair-creatieve muziekvernieuwer. Hij was bovendien progressief geëngageerd in een tijd, dat Europa verscheurd werd door revoluties en burgeroorlogen. Tot op de dag van vandaag staat Beethoven en zijn iconische muziek symbool voor democratische vrijheid en sociale rechtvaardigheid.
Hoe staan musici van kleur hier tegenover?

Museum Geelvinck streeft er naar de bezoeker aan het denken te zetten. Moeten wij onze visie op klassieke muziek herzien? Hoe maken wij concertpodia, festivals, educatie en vakonderwijs voor klassieke muziek meer verwelkomend voor mensen van kleur?

Ons doel is een bijdrage te leveren aan het vergroten van diversiteit en inclusie in de muzieksectoren, waarin ons museum actief is.


Met dank aan / mede mogelijk gemaakt door:

AFK

Fonds 21

Cultuurfonds

Met dank aan het Geelvinck Festival Early Piano voor het beschikbaar stellen van de opnames van twee recitals.